Lieplaukė

LIEPLAUKĖS MIESTELIO ISTORIJA

Geografinis miestelio nusakymas

                      Lieplaukės miestelis – nedidelė gyvenvietė Telšių rajone, įsikūrusi apie 9 km. į vakarus nuo Telšių. Šalia Lieplaukės praeina Telšių – Kretingos geležinkelio linija. Gyvenvietę iš visų pusių supa miškai: Lieplaukės, Brazdeikių, Žarėnų. Apie 3 km. į šiaurės rytus nuo gyvenvietės, gražioje miškingoje vietoje telkšo puikus Germanto ežeras – pamėgta lieplaukiškių ir telšiškių poilsio vieta. Tokiu pat atstumu nuo miestelio į šiaurės vakarus nuo miestelio yra Alsėdžių ežeras. Pro Lieplaukę teka keletas nedidelių upelių, iš jų didžiausia – Lušinė, kuri kirsdama Plungės vieškelį įbėga į Alsėdžių ežerą

Miestelio istorija

             Lieplaukės apylinkėse žmonės apsigyveno dar prieš istoriniais laikais. Tai liudija atsitiktinai randami akmens amžiaus dirbiniai: akmeniniai kirvukai, titnaginiai dirbiniai. Rašytiniuose šaltiniuose Lieplaukė minima 1253 m. balandžio 5 dieną, rašoma, kad Lieplaukei XVI a. suteiktos miestelio teisės. Nuo XV a. apie Lieplaukę galima kalbėti kaip apie žemaičių žemę. Po Žemaitijos krikšto buvo įsteigta Žemaičių vyskupystė, pradėtos steigti parapijos ir statyti pirmosios bažnyčios. 1421 m. – 1842 m. priklausė žemaičių vyskupijai. Nuo XVI a. miestelis priklausė Viešvienų valsčiui. 1619 m. Lieplaukėje buvo pastatyta koplyčia, kurią lankė Alsėdžių kunigai, o 1621 m. įsteigta bažnyčia. Ilgą laiką ji buvo Alsėdžių bažnyčios filija, tačiau ilgą laiką ji stovėjo tuščia ir apleista. Apie 1713 m. Lieplaukės miestelio istorijoje buvo pats didžiausias nuosmukis. Po eilės karų su Švedija, po juos sekusių badmečių ir epidemijų, sumažėjo gyventojų skaičius, sunyko žemės ūkis ir amatai. 1713 m. Lieplaukėje minimas tik vienas gyvenamas kiemas, 1733 m. – septyni.

XVIII a. Pabaigoje ir XIX a. Pradžioje gyventojų skaičius Leplaukėje pradėjo didėti. 1790 m. Lieplaukės gavo prekyvietės privilegiją. Padidėjus gyventojų skaičiui medinė Šv. Jurgio bažnyčia buvo atgaivinta, 1861 m. ji buvo perstatyta ir pavadinta „Šventosios Trejybės“ vardu, 1844 m. įkurta Lieplaukės Šv. Jurgio parapija. XIXa. Lieplaukėje padaugėjo gyventojų, suaktyvėjo ūkinė veikla. Veikė „bravoras“, trys malūnai, atsigavo žemės ūkis. Vyskupo M. Valančiaus laikais Lieplaukėje buvo pradinė mokykla, 1853 m. uždraudus spaudą lietuviškais rašmenimis, buvo uždaryta. Nuo 1886 m. Lieplaukėje pradėjo veikti pirmoji pradinė mokykla, kurioje buvo mokoma rusų kalba. Ji buvo pastatyta prie Telšių kelio, turėjo gražų sodą. Tik 1905 m. panaikinus Lietuviškos spaudos draudimą, mokykloje pradėta dėstyti lietuvių kalba. Senoji mokykla sudegė, liko tik pamatai, ir 1916 m. buvo uždaryta. Todėl atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, visą pusę amžiaus šio miestelio jaunimas lankė mokyklą vis kitose patalpose, įsikuriančiose naujų šeimininkų namuose. Nauja mokykla pastatyta 1949 metais.