Įžymios vietos

Šventoriuje yra keturių kunigų kapai: kunigas Jonas Strikas palaidotas 1928m., altaristas Stanislavas Endragevičius – 1941m., kunigas Aleksandras Kemėšis iš Vilkyčių kaimo – 1943metais ir iš kitur atvežtas buvęs tremtinys kunigas Vaclovas Gerasimavičius – Rašimas, miręs 1960metais.