Įžymios vietos

Prie Lieplaukės yra nemažai senkapių: Narvydo kapeliai, Žilvyčių, Grymulių ir Vilkų kaimo senkapiai. Užgirių kaimo kavinaitėse miške pakasti 1948m. sušaudyti partizanai. Ten stovi akmeninis kryžius, pastatytas dar 1949 m. ir sena koplytėlė. Vėliau buvo pastatytas M. Liutiko kryžius žuvusiems kovotojams. Dabar vėl pastatytas medinis aukštas kryžius už laisvę žuvusiems partizanams atminti. Karui baigiantis susprogdinta geležinkelio stotis, ten žuvo 73 vokiečių kareiviai, kurie palaidoti šalia stoties miškelyje. Miestelio kapinėse palaidotas knygnešys Ignas Milašius.