Įžymios vietos

Kuodžių alkakalnis, žmonių vadinamas „Vorkalniu“ ar „Morkalniu“. Ant alkakalnio nėra jokių sutvirtinimų ir gynybos įrenginių pėdsakų, todėl lieka manyti, kad tai buvo tipiška aukojimo vieta. Tai, kad čia buvo šventvietė, patvirtina šalia alkakalnio tekantis upelis. Stulgių upelis teka iš Germanto ežero per malūno užtvanką ir iš šiaurės pusės juosia Vorkalnio kalną. Manoma, kad ant jo buvusi pirmoji Lieplaukės bažnyčia. Dabar toje vietoje stovi koplytėlė.