Įžymios vietos

Seniau, iki karo, Stulgių upelis tekėdamas iš Germanto ežero ir čia buvo dvi užtvankos, suko du malūnus Kuodžių ir Brizgių kaimuose. Iki šių dienų yra išlikęs Gegendos malūnas esantis Kuodžių kaime.