Įžymios vietos

Nuo senų laikų miestelyje tebestovi sena troba. Čia caro laikais buvo keliautojų užeigos  namai: arklių pasikeitimo punktas, arbatinė, karčiama. Namas priklausė žydų Chaimų Liurijos giminei. Vis dar tebestovi senovės užeigos namas.