Įžymios vietos

Viduryje miestelio, kryžkelėje 1930m. pastatyta koplytėlė „Lietuvos nepriklausomybei paminėti“. Ją pastatė knygnešys Ignas Milašius. Koplytėlė su aukštu stiebu ir Šv. Florijonu viršuje, su medinėmis šventųjų skulptūrėlėmis. Prie visų keturių kampų buvo pasodinti medžiai: šermukšnis, uosis, ąžuolas ir klevas. Kadangi koplytėlės statytojas buvo knygnešys, tą ąžuolą pavadino „Aušros medžiu“, dabar jis vienas plačiašakis ir išlikęs. Koplytėlė stovėjo kaip paminklas su užrašu „saugoma valstybės“.