Įžymios vietos


Parapijos namai, vadinami „Špitole“ yra seni ir apgriuvę. Trečdalis pastato nugriauta tarybiniais laikais. Dabar yra likusi parapijos salė ir buvę zakristijono kambariai. Taip pat tebestovi ir gale pastatyta Antano Jovaišos parduotuvė, ten dabar sandėliu