Įžymūs žmonės

Įžymūs žmonės

Lieplaukės žemė išaugino nemažai visai Lietuvai žinomų žmonių: Lietuvos Jezuitų ordino atkūrėją B. Andriušką, rašytojus P. Gintalą, K. Sają ir kitus. Miestelyje gyveno Nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius, „Lietuvos“ ansamblio birbynininkas Augustinas Jonušas – Telšių krašto korespondentas, žurnalistas, ir jį girdime per radiją. Čia gimė ir užaugo Stasys Urbonas, dirbantis Vilniuje, Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute, metodininku. Lieplaukės parapija yra ir Kazio Sajos – rašytojo dramaturgo – motinos Žebrauskaitės parapija. Kazys Saja daug rašė apie Lieplaukės apylinkes, ir čia dažnai lankydavosi. Netoli Lieplaukės Abokų kaime gimė Juozas Vaičiulis kuris pastatė mokyklą, joje dabar yra Lieplaykės bendruomenės namai. Ignas Milašius, kurio vienas sūnus taip pat Ignas Milašius, buvo kunigas. Zenonas Vagnorius – jo sūnus Gediminas Vagnorius – seimo narys. Apolonija Normantaitė – Girdžiūnienė domisi kraštotyra ir daug straipsnių parašė apie Lieplaukės krašto praeitį. Leonas Jovaiša gimė ir užaugo Lieplaukėje, jis yra habilituotas socialinių mokslų, edukologijos mokslo daktaras, profesorius.