Valdyba

Pirmininkė Virginija Bykovienė

Revizorė Daiva Drasutavičienė

Valdybos nariai:

Danutė Ukrinienė

Indrė Bartasevičienė

Kastytis Bykovas

Antanas Kaubrys

Leokadija Kontautienė

Alvydas Žičkus